Udbetalingsperioder 2018

Dagpenge og efterløn:

Du finder yderligere oplysninger under tabellerne

Periode 2018

Kort kan tidligst sendes

Kort skal være modtaget
Til disposition i bank

01/01 - 31/01
01/02 - 28/02
01/03 - 31/03
01/04 - 30/04
01/05 - 31/05
01/06 - 30/06
01/07 - 31/07
01/08 - 31/08
01/09 - 30/09
01/10 - 31/10
01/11 - 30/11
01/12 - 31/12

24. januar
21. februar
21. marts
20. april
24. maj
22. juni
24. juli
24. august
21. september
24. oktober
23. november
18. december

26. januar
23. februar
23. marts
24. april
28. maj
26. juni
26. juli
28. august
25. september
26. oktober
27. november
21. december

31. januar
28. februar
28. marts
30. april
31. maj
29. juni
31. juli
31. august
28. september
31. oktober
30. november
28. december 

Udbetalingen sker for kalendermåneder. Du kan indsende kortet op til en uge før månedens afslutning. Kortet skal indeholde oplysninger for hele måneden. Sender du dit kort inden måneden udløber, skal du for de sidste dage oplyse det antal timer, du forventer at arbejde.

Skal du have beløbet til disposition på din konto på de nævnte dage forudsættes, at vi har dit ydelseskort senest fjerdesidste hverdag før månedens afslutning.

Dine oplysninger vil blive sammenlignet med de indberetninger, din arbejdsgiver foretager til SKAT's indkomstregister. Hvis der er forskel vil vi kontakte dig, og der skal eventuelt ske en regulering af udbetalingen.