Udbetalingsperioder 2017

 

Dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og efterløn:

Du finder yderligere oplysninger under tabellerne 

Periode 2017Til disposition i bank

19/12 - 22/01
23/01 - 19/02
20/02 - 19/03
20/03 - 23/04
24/04 - 28/05
29/05 - 30/06
01/07 - 31/07
01/08 - 31/08
01/09 - 30/09
01/10 - 31/10
01/11 - 30/11
01/12 - 31/12

27/01
24/02
24/03
28/04
31/05
30/06
31/07
31/08
29/09
31/10
30/11
29/12

 

Fra den 1. juli 2017 går alle a-kasser over til månedsudbetalinger. Du kan indsende kortet op til en uge før månedens afslutning. Kortet skal indeholde oplysninger for hele måneden. Sender du dit kort inden måneden udløber, skal du for de sidste dage oplyse det antal timer, du forventer at arbejde.

Skal du have beløbet til disposition på din konto på de nævnte dage forudsættes, at vi har dit ydelseskort senest fjerdesidste hverdag før månedens afslutning.

Dine oplysninger vil blive sammenlignet med de indberetninger, din arbejdsgiver foretager til SKAT's indkomstregister. Hvis der er forskel vil vi kontakte dig, og der skal eventuelt ske en regulering af udbetalingen.