2 års kravet

 

Hvis du har fået udstedt et efterlønsbevis og vælger at udskyde overgangen til efterløn kan du opnå nogle særlige rettigheder i forbindelse med din overgang til efterløn. Udover at udskyde overgangen til efterløn i mindst 2 år, skal du altså også have et efterlønsbevis.

OBS! for personer født efter 1. januar 1956 er de nævnte krav om 2 års udskydelse / 3.120 arbejdstimer blevet ændret. Læs pjecen nederst på siden.

I perioden fra du har fået udstedt dit efterlønsbevis og til den ønskede overgang til efterløn ( mindst 2 år ) skal du have haft mindst 3.120 arbejdstimer, hvilket svarer til 2 år med 30 timer pr. uge. For deltidsforsikrede medlemmer er kravet på mndst 2.496 timer ( 2 år med 24 timer pr. uge ). For at kunne opfylde 2-års kravet må du ikke have fået udbetalt delpension i perioden.

Arbejde udført i 2-års perioden kan ikke medregnes til optjening af den skattefri præmie. Vær opmærksom på, at det kun er arbejdstimer udført mens du har været medlem af en A-kasse i Danmark eller et andet EØS-lands forsikring, der kan bruges. Arbejde udført i lande udenfor EØS kan ikke medregnes, med mindre arbejdet udføres som udsendt for en dansk arbejdsgiver eller hvis du arbejder på internationale vilkår ved organisationer, som Danmark er medlem af.

Hvis du har fået et efterlønsbevis og du opfylder 2-års reglen, kan du opnå følgende rettigheder:

  1. Samme sats i hele efterlønsperioden
  2. Lempeligere pensionsfradrag
  3. Ret til at optjene en skattefri præmie

 

Her kan Du kan få flere oplysninger om fleksibel efterløn i A-kassens pjece