Efterløn, ansøgning mv.

 

Efterløn ydes efter ansøgning til medlemmer af anerkendte a-kasser, som har nået sin efterlønsalder (p.t. mindst 62½ år), og som ikke har nået folkepensionsalderen. Efterlønnen udbetales tidligst fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget ansøgningen og til du får ret til folkepension.
Hvis du er født i 1954 eller senere, er der sket en forhøjelse af den alder du skal have, før du tidligst kan gå på efterløn. Læs mere herom i dokumentet nederst på fanebladet "Efterløn". 

For at opnå højere efterløn, mindre fradrag i efterlønnen for pensioner og den skattefri præmie, skal du opfylde disse betingelser:

  1. du skal have et efterlønsbevis 
  2. du skal vente med at gå på efterløn til mindst 2 år efter den dato dit efterlønsbevis fra virkning fra
  3. hvis du er fuldtidsforsikret skal du have haft lønarbejde i mindst 3.120 timer. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejde i mindst 2.496 timer
  4. du må ikke modtage delpension

Også disse regler er dog ændret for personer født i 1954 og senere. Læs dokumentet nederst på forsiden.

Du kan både gå på efterløn fra beskæftigelse og ledighed.

Det er ikke en betingelse for at gå på efterløn, at du har fået et efterlønsbevis.

Du skal opfylde de samme betingelser for at gå på efterløn, som du skal opfylde for at få et efterlønsbevis.