Efterlønsbevis

 

Efterlønsbevis udstedes automatisk, hvis du opfylder betingelserne for at gå på efterløn, dvs. hvis du

  • har nået din efterlønsalder
  • opfylder anciennitetskravet
  • og opfylder betingelserne for ret til dagpenge.

Beviset udstedet, når tro- og loveerklæring er underskrevet og modtaget i a-kassen. Det udstedes fra den dag, du har nået efterlønsalderen. 

Betingelsen om bopæl her i riget eller i et andet EØS-land, som skal opfyldes for at overgå til efterløn, skal dog ikke være opfyldt med hensyn til udstedelse af efterlønsbevis.

Beviset giver dig bl.a. den fordel, at du senere kan overgå til efterløn, selv om du måske ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Læs om yderligere fordele i afsnittet ”2 års kravet”.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Her kan du kan få flere oplysninger ved at læse i A-kassens pjece