Pensioner

 

Dine pensioner skal medføre fradrag i din efterløn uanset om du bor i Danmark eller i et andet EØS-land - se vores afsnit om udland.

Hvis du går på efterløn før 2 års reglen er opfyldt, skal din samlede pensionsformue opgøres og medfører fradrag i efterlønnen.

Hvis du går på efterløn efter 2 års reglen er opfyldt skal der ske fradrag efter lempeligere regler. Det betyder, at der kun skal ske fradrag for en løbende udbetalt pension, der er led i et ansættelsesforhold.

Du kan få et overslag over størrelsen på din efterløn på efterlønsberegner.dk http://www.efterloensberegner.dk/ 

Kontakt os, hvis du ønsker nærmere oplysninger om fradrag for pensioner.

OBS! for personer født efter 1. januar 1956 er den nævnte 2 årsregel blevet ændret. Læs pjecen nederst på siden.