Skattefri præmie

 

Timer ved arbejde i Danmark og i et andet land indenfor EØS kan bruges til optjening af den skattefri præmie, hvis du har opfyldt 2-års kravet inden overgang til efterløn, d.v.s. hvis du har haft arbejde i mindst 3.120 timer som fuldtidsforsikret medlem eller 2.496 timer som deltidsforsikret medlem. Det er din status på efterlønsbevisdatoen, der er afgørende for om du skal opfylde de 3.120 timer eller de 2.496 timer. Dokumentationen for, at du opfylder 2 års-kravet skal du selv opbevare indtil du skal indsende den til brug for udbetaling af den skattefri præmie.

OBS! for personer født efter 1. januar 1956 er de nævnte krav om 2 års udskydelse / 3.120 arbejdstimer blevet ændret. Læs pjecen nederst på siden.

Opfylder du 2 års-kravet, kan du påbegynde optjening af den skattefri præmie fra og med den dato, hvor 2 års kravet er opfyldt.

For hver gang du har arbejdet 481 timer optjenes der en 'portion' skattefri præmie. En 'portion' svarer til 13.740 kroner for fuldtidsforsikrede medlemmer og 9.160 kroner for deltidsforsikrede medlemmer (beløbene er satsen i år 2020).

Den skattefri præmie vil højest kunne være 164.880 kroner for et fuldtidsforsikret medlem og 109.920 kroner for et deltidsforsikret medlem (angivet udfra satsen i år 2020) og kan kun opnås, hvis der udstedes efterlønsbevis den dag, du har nået din efterlønsalder, og der arbejdes på fuld tid indtil retten til folkepension indtræder.

A-kassen indhenter oplysninger om dine arbejdstimer fra Skat. Du skal selv oplyse om ferie, feriefridage og eventuel sygdom i ansættelsen. Disse oplysninger skal gives på Erklæring om fravær (blanket AR 296), som du finder under menupunktet Efterløn ude til venstre i billedet.

Læs mere herom i a-kassens pjece om efterløn