Udlandet

 

Læs eventuelt vores pjece om efterløn, som du finder nederst på denne side.

Hvis du arbejder eller bor i et andet EØS-land, er der ikke nogen tidsbegrænsning for, hvor længe du må opholde dig i det pågældende land. Ved ophold i lande udenfor EØS-området gælder der dog fortsat en grænse på højst 3 måneder pr. kalenderår. Ved ophold i lande udenfor EØS kan du altså bevare din efterløn f.eks i perioden fra 1. oktober i et kalenderår til 31. marts i det efterfølgende kalenderår. Det vil dog ikke være muligt atter at tage ophold i et land udenfor EØS førend det efterfølgende kalenderår.

Hvis du allerede bor og arbejder i et land indenfor EØS inden du skal have udstedt et efterlønsbevis eller overgå til efterløn, skal du bl.a. opfylde følgende krav:

  • Indkomstkravet/beskæftigelseskravet – se dette afsnit under fanebladet dagpenge.
  • Forsikringskravet - læs mere nedenfor
  • Rådighedskravet - læs mere nedenfor

Rådighedskravet:
Vi skal bl.a. foretage en konkret vurdering af, hvorvidt du ville kunne anses for at stå til rådighed for det danske arbejdsmarked, hvis du havde opholdt dig i Danmark på tidspunktet for din ansøgning. Vurderingen foretages udfra din aktuelle situation.

Du skal være opmærksom på, at der kan opstå tvivl om din rådighed i tilfælde af, at du er udrejst fordi du allerede har trukket dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Hvis vi skal bruge oplysninger fra din udlandske arbejdsgiver eller offentlige myndigheder til brug for vurderingen, kan det blive nødvendigt at du selv medvirker til at skaffe de nødvendige oplysninger, da det kan være vanskeligt eller umuligt for os at skaffe oplysningerne. Herudover kan det blive nødvendigt, at du selv sørger for en autoriseret oversættelse af oplysningerne, som skal indgå i vores vurdering.

Hvis vi finder det nødvendigt at indkalde dig til en personlig samtale i A-kassen for at foretage den konkrete vurdering, kan vi stille krav om at du deltager i mødet - også selvom du opholder og bor i udlandet og dermed skal rejse hjem til Danmark.

Forsikringskravet:
Det er et krav, at du er medlem af en dansk A-kasse og har været det i det seneste år, når du skal på efterløn eller skal have et efterlønsbevis.

Hvis du er forsikret i et andet EØS-land, skal du derfor sørge for at blive genoptaget i en dansk A-kasse og få medregnet dine forsikringsperioder fra det andet EØS-land, inden du søger om at gå på efterløn eller om at få et efterlønsbevis.

Tal altid med din A-kasse inden du rejser til udlandet, så du ikke senere får problemer med at få efterløn eller udstedt et efterlønsbevis.

Pjece om efterløn