Efterløn

Hvis du er på efterløn - eller forventer at komme det - kan du i menu´en til venstre klikke frem til en række artikler om efterløn.

Du kan også læse a-kassens pjece om efterløn, som mere deltaljeret beskriver reglerne. Den findes nederst på denne side.

Skal du have efterløn, kan du udfylde ansøgning om efterløn samt den halvårige/månedlige erklæring ved at bruge vores selvbetjening her på hjemmesiden (menuen foroven, Selvbetjening). Nedenfor kan du finde en vejledning om anvendelse af selvbetjening.

Fravalg / udbetaling af efterlønsbidrag
Hvis du ikke længere ønsker at betale efterlønsbidrag, kan du ansøge om pause i indbetalingen. Du kan også fravælge hele efterlønsordningen og få det efterlønsbidrag, du har indbetalt, betalt tilbage (som hovedregel vil det blive sat ind på din pensionsordning efter fratrukket afgift til staten).

I givet fald skal du benytte blanketten Fravalg af efterlønsordning, som du finder nedenfor.

Størrelsen af din efterløn

Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn, samt dine pensioners størrelse og andre indtægter, du måtte have. Du kan beregne størrelsen af din efterløn på efterlønsberegner.dk
http://www.efterloensberegner.dk/


Blanketter / pjecer:

Ansøgning om efterløn
Tro og loveerklæring (ingen arbejde i efterlønsperioden)
Selvbetjening, vejledning
Fravalg af efterlønsordning / tilbagebetaling af efterlønsbidrag
Pjece om efterløn
Erklæring om fravær
Skema - oversigt over efterlønsregler