Feriedagpenge

Optjening og satser
Du optjener ret til feriedagpenge, når du har været arbejdsløs, været på barselsorlov eller modtaget kursusgodtgørelse. Du optjener 0,48 dag pr uge, du er arbejdsløs eller på barsel.

Hvis du tidligere – fra optjeningsårets begyndelse og frem til ferien - har fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, vil du få den samme sats udbetalt. Har du ikke tidligere fået udbetalt dagpenge, vil du få udbetalt dimittendsatsen.

Du vil i løbet af foråret få en meddelelse om hvor meget ferie du har optjent.

Betingelser
Du skal være medlem af en a-kasse på tidspunktet for ferien.
Desuden skal du opfylde de samme betingelser, som hvis du skulle have dagpenge under ledighed. Det betyder at du, hvis du ikke tidligere har været ledig og har en såkaldt 'gyldig indplacering', skal have fået indberettet mindst 238.512 kroners lønindtægt i de seneste 3 år forud for ferien. Der må højst medregnes 19.876 kr. pr. måned - læs mere under fanebladet Dagpenge. Endvidere skal du opfylde rådighedsbetingelserne, dvs. du fx ikke må være syg, under uddannelse, selvstændig, selvbygger/medbygger eller i konflikt på ferietidspunktet.

Ansøgning og afholdelse

Feriedagpenge er altid den sidste ferie, der holdes. Dvs. at al selvoptjent ferie skal være afholdt inden, der kan udbetales feriedagpenge. Du skal på ansøgningsskemaet oplyse om, hvor mange feriedage du har optjent hos en arbejdsgiver og i hvilke perioder du har afholdt dem.

For arbejdsløse gælder endvidere, at ferien skal være ansøgt senest på 1. feriedag og anmeldt rettidigt til jobcenteret. Rettidigt er så hurtigt som muligt og senest 14 dage før feriens start. Hvis jobcenteret ikke har oplysninger om din ferie rettidigt, har de ikke pligt til at respektere dine ferieønsker i forbindelse med aktivering eller anvisning. Hvis du udebliver fra aktivering, møder eller arbejdsanvisninger i forbindelse med ferie, der ikke er rettidigt anmeldt, kan du risikere 111 timers karantæne.

Du ansøger om feriedagpenge ved at udfylde blanketten som du finder når du klikker på Selvbetjening, på hjemmesidens forside.