6 ugers jobrettet uddannelse
Som ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan modtage dagpenge under uddannelsen. Hvis du er under 25 år, skal uddannelsen ligge indenfor de første 6 måneders sammenlagte ledighed. Hvis du er fyldt 25 år, skal uddannelsen ligge indenfor de første 9 måneders sammenlagte ledighed.

Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed.

Uddannelsen skal stå på en positivliste, som Beskæftigelsesministeriet laver.

Se den aktuelle positivliste


Betingelser for at få 6 ugers jobrettet uddannelse:

  • Du skal have været til cv-samtale i a-kassen. Den skal holdes inden 2 ugers ledighed.
  • Du skal have bedt jobcentret om at få en samtale med dem om den uddannelse, du gerne vil tage. Samtalen skal ligge senest en uge efter, at du har bedt om den. OBS! Uanset hvad jobcentret råder dig til, har du ret til at tage en uddannelse, der står på positivlisten.
  • Hvis du er startet på et kursus i din opsigelsesperiode, og kurset står på positivlisten, kan du forsætte på forløbet som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag.
  • Du skal have dagpengeret og være fuldtidsledig
  • Du skal enten være faglært eller ufaglært.
  • Hvis du har en videregående uddannelse, skal du også have en faglært uddannelse. Har du kun en videregående uddannelse, har du ikke ret til de 6 ugers uddannelse.