VEU

Du kan som lønmodtager eller selvstændig få VEU ( godtgørelse til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ).

Fra 1. januar 2019 udbetales VEU ikke længere af a-kasserne, men af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - under ATP).

 • Hvorvidt du er berettiget til VEU kommer an på din uddannelsesbaggrund og hvilken uddannelse du ønsker.

  Lønmodtagere og selvstændige
  Du har ikke krav på at få orlov eller fri fra arbejdspladsen til uddannelse. Du skal derfor selv indgå aftale med arbejdsgiveren om enten orlov eller frihed.

  Hvilke uddannelser?

  • Arbejdsmarkedsuddannelser ( AMU kurser )
  • Erhvervsuddannelser ( EUD )
  • Deltidsuddannelse efter lov om åben uddannelse på niveau med erhvervsuddannelser ( EUD ) og enkeltfag ( EUD )

  Læs evt. mere på www.veug.dk.
  Undervisningsministeriets uddannelser kan findes på
  www.uvm.dk

  Ved henvendelse til uddannelsesstedet kan det oplyses, om den enkelte uddannelse berettiger til VEU.
  Der kan ikke gives VEU til uddannelser i udlandet.

  Hvem kan få VEU?
  Du skal opfylde disse betingelser:

  • fyldt 20 år
  • i arbejde som lønmodtager eller drive selvstændig virksomhed
  • ufaglært ( dvs. at du alene har en uddannelse ud over en almen skoleuddannelse til og med gymnasielt niveau ) eller
  • faglært ( dvs. har en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, en lærlingeuddannelse, en erhvervsfaglig grunduddannelse, en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse eller en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser ) eller
  • uddannet på niveau som faglært ( f.eks. kommunal- eller etatsuddannelse eller en uddannelse som merkonom, teknonom eller datanom ) eller
  • højere uddannelse, hvis du ikke overhovedet har haft beskæftigelse inden for uddannelsens område i de sidste 5 år