Satser pr. 1. januar 2019
 

 

Dagpenge Kr. pr. måned

Månedsløn mindre end 22.786 kr. før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag giver mindre end max.
 
Fuldtid - lønmodtagere
Dimittendsats (nyuddannede):
forsørgere
ikke-forsørgere

 
Deltid - lønmodtagere
Dimittendsats (nyuddannede):
forsørgere
ikke-forsørgere

Unge under 25 år, som har modtaget dagpenge i 26 uger med en beregnet sats som lønmodtager, vil blive omfattet af regler om en lavere sats for unge. Udgangspunktet er:
- dimittendsats, hvis du har en erhvervsuddannelse og
- halvdelen af den maksimale sats, hvis du ikke har en erhvervsuddannelse

 

 

18.866

15.470
13.489


12.577

10.313
8.993

 

 

 

  
Efterløn Kr. pr. måned
Fuldtid - 91%
Deltid - 91%
Fuldtid - 100%
Deltid - 100%
 
17.168
11.445
18.866
12.577
 


Arbejdsgivergodtgørelse (g-dage) Kr. pr. dag
1/1 dag
1/2 dag
871
436