Satser pr. 1. januar 2019

Dagpenge Kr. pr. måned
Månedsløn mindre end 22.786 kr. før fradrag for
arbejdsmarkedsbidrag giver mindre end max.
   
Fuldtid - lønmodtagere 18.866
Dimittendsats (nyuddannede):
Forsørgere 15.470
Ikke-forsørgere 13.489
   
   
Deltid - lønmodtagere 12.577
Dimittendsats (nyuddannede):  
Forsørgere 10.313
Ikke-forsørgere 8.993
   
Unge under 25 år, som har modtaget dagpenge i 26 uger med en beregnet sats som lønmodtager, vil blive omfattet af regler om en lavere sats for unge. Udgangspunktet er:
- dimittendsats, hvis du har en erhvervsuddannelse
- halvdelen af den maksimale sats, hvis du ikke har en erhvervsuddannelse
 

Efterløn Kr. pr. måned
Fuldtid - 91% 17.168
Deltid - 91% 11.445
Fuldtid - 100% 18.866
Deltid - 100% 12.577

Arbejdsgivergodtgørelse (g-dage) Kr. pr. dag
1/1 dag 871
1/2 dag 436