Satser pr. 1. januar 2020

Dagpenge Kr. pr. måned
Månedsløn mindre end 22.786 kr. før fradrag for
arbejdsmarkedsbidrag giver mindre end max.
Fuldtid - lønmodtagere 19.083
Dimittendsats (nyuddannede):
Forsørgere 15.648
Ikke-forsørgere 13.644
Deltid - lønmodtagere 12.722
Dimittendsats (nyuddannede):
Forsørgere 10.432
Ikke-forsørgere 9.096
Unge under 25 år, som har modtaget dagpenge i 26 uger med en beregnet sats som lønmodtager, vil blive omfattet af regler om en lavere sats for unge. Udgangspunktet er:
- dimittendsats, hvis du har en erhvervsuddannelse
- halvdelen af den maksimale sats, hvis du ikke har en erhvervsuddannelse

Efterløn Kr. pr. måned
Fuldtid - 91% 17.366
Deltid - 91% 11.577
Fuldtid - 100% 19.083
Deltid - 100% 12.722

Arbejdsgivergodtgørelse (g-dage) Kr. pr. dag
1/1 dag 881
1/2 dag 441