Satser pr. 1. juli 2017
 

 

Dagpenge Kr. pr. måned

Månedsløn mindre end 22.250 kr. før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag giver mindre end max.
 
Fuldtid - lønmodtagere
Dimittendsats (nyuddannede):
forsørgere
ikke-forsørgere

 
Deltid - lønmodtagere
Dimittendsats (nyuddannede):
forsørgere
ikke-forsørgere

Unge under 25 år, som har modtaget dagpenge i 26 uger med en beregnet sats som lønmodtager, vil blive omfattet af regler om en lavere sats for unge. Udgangspunktet er:
- dimittendsats, hvis du har en erhvervsuddannelse og
- halvdelen af den maksimale sats, hvis du ikke har en erhvervsuddannelse

 

 

18.403

15.090
13.158


12.269

10.061
8.772

 

 

 

  
Efterløn Kr. pr. måned
Fuldtid - 91%
Deltid - 91%
Fuldtid - 100% (tidligst fra 63½ år)
Deltid - 100% (tidligst fra 63½ år)
 
16.747
11.165
18.403
12.269
 

VEU Kr. pr. dag Kr. pr. uge

679

3395

SVU Kr. pr. dag Kr. pr. uge

Statens voksenuddannelsesstøtte

679  3395

Arbejdsgivergodtgørelse (g-dage) Kr. pr. dag
1/1 dag
1/2 dag
849
425
 

Arbejdsmarkedsydelse Kr. pr. dag Kr. pr. uge
Forsørgere
Ikke-forsørgere
679
509
3395
2545