Satser pr. 1. januar 2018
 

 

Dagpenge Kr. pr. måned

Månedsløn mindre end 22.505 kr. før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag giver mindre end max.
 
Fuldtid - lønmodtagere
Dimittendsats (nyuddannede):
forsørgere
ikke-forsørgere

 
Deltid - lønmodtagere
Dimittendsats (nyuddannede):
forsørgere
ikke-forsørgere

Unge under 25 år, som har modtaget dagpenge i 26 uger med en beregnet sats som lønmodtager, vil blive omfattet af regler om en lavere sats for unge. Udgangspunktet er:
- dimittendsats, hvis du har en erhvervsuddannelse og
- halvdelen af den maksimale sats, hvis du ikke har en erhvervsuddannelse

 

 

18.633

15.279
13.323


12.422

10.186
8.882

 

 

 

  
Efterløn Kr. pr. måned
Fuldtid - 91%
Deltid - 91%
Fuldtid - 100%
Deltid - 100%
 
16.956
11.304
18.633
12.422
 

VEU Kr. pr. dag Kr. pr. uge

688

3440

SVU Kr. pr. dag Kr. pr. uge

Statens voksenuddannelsesstøtte

688  3440

Arbejdsgivergodtgørelse (g-dage) Kr. pr. dag
1/1 dag
1/2 dag
860
430
 

Arbejdsmarkedsydelse Kr. pr. dag Kr. pr. uge
Forsørgere
Ikke-forsørgere
688
516
3440
2580