Jobrettet uddannelse og aktivering

 

Hvornår
Senest to uger efter, at du har tilmeldt dig som ledig, skal du deltage i en samtale med a-kassen om bl.a. dit CV og din jobsøgning.
Hvis du tidligere har været ledig og har udarbejdet et CV, som blot skal ajourføres, kan samtalen foregå via telefon og med din a-kasse eller jobcenteret.
Herefter vil du som minimum have kontakt med a-kassen og jobcenteret (evt. anden aktør) hver måned, indtil du kommer i job igen. A-kassen kan altid hjælpe dig med din jobsøgning. Du kan også få tilbud om jobsøgningskurser eller anden uddannelse. Det vil afhænge af dit behov og af, hvilke jobmuligheder der er i dit lokalområde.
I kontaktforløbet kan der indgå følgende aktiviteter:

  • Afklaringssamtale om dine kvalifikationer og jobmuligheder
  • Støtte til at lave ansøgninger
  • Formidling af job
  • Kurser i jobsøgning
  • Besøg på arbejdspladser for at afklare jobønsker
  • Vejledning i brug af selvbetjeningsredskaber
  • Samtale om en jobplan
  • Jobplan

Du kan anmode kommunens jobcenter om at få lavet en jobplan for, hvordan du kan forbedre mulighederne for at få varig beskæftigelse. Planen laves i samarbejde mellem dig og jobcenteret.

Du kan som ledig deltage i jobrettet uddannelse i op til 6 uger. Hvis du er under 25 år, skal uddannelsen ligge inden for de første 6 måneders ledighed. Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen ligge inden for de første 9 måneders ledighed. Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed.

Uddannelsen skal stå på en positivliste, som Beskæftigelsesministeriet laver.

Se den aktuelle positivliste

Hvis du som ledig har opbrugt din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du forlange at få lavet en jobplan i samarbejde med jobcenteret. 

I nogle tilfælde kan der udarbejdes en jobplan tidligere i ledighedsforløbet. Det afhænger af, om du er omfattet af de grupper, som det regionale arbejdsmarkedsråd har udpeget som omfattet af en tidlig indsats, og om det i øvrigt vurderes, at du har særlig risiko for længerevarende ledighed.

Du har i hele ledighedsperioden ret og pligt til at tage imod tilbud fra jobcenteret. Tilbudet kan bestå af vejledning og opkvalificering (som regel kortvarige kurser), virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. 

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne modtage offentlig forsørgelse. Det betyder, at du skal være parat til at gå i arbejde, at du skal være aktivt jobsøgende, og at du skal tage imod job - også selvom du er i gang med tilbud, der er aftalt i forbindelse med jobplanen. Når du finder job, afbrydes jobplanen.

Hvem bestemmer indholdet i min jobplan?
Indholdet i din jobplan udarbejdes i samarbejde med dig. Indholdet tilrettelægges ud fra en vurdering af, hvordan du hurtigst muligt kan komme i arbejde igen.

Skal jeg melde mig ledig igen, når jeg har gennemført et kursus, som er aftalt i min jobplan?
Nej, du er tilmeldt som ledig under deltagelse i et tilbud. Du skal dog huske at ajourføre dit CV i CV-banken, hvis du har erhvervet nye kvalifikationer.