Overarbejde

 

Reglerne om overskyende timer bortfaldt den 1. juli 2017.

Fra 1. juli 2017 bliver man modregnet samtlige arbejdstimer, man har haft i måneden, hvad enten det fx har været 5 eller 50 timer i den enkelte uge. Der skal være mindst 14,8 timers ledighed i en måned, for at der kan udbetales dagpenge for måneden.

Der vil ikke længere ske opgørelse af overskydende timer, så selv hvis man har arbejdet mere end fuld tid i en måned, sker der ikke overførsel af timer til den næste måned.