Bilag 1

Bilag 1a til § 4, stk. 2

Kassens faglige område dækker alt fagligt og teknisk arbejde indenfor:

 • Blikkenslagerområdet, tag- og facadedækning
 • Fabriksblikkenslagere, med arbejde i tyndplade
 • Ventilationsområde med installation
 • Uddannelser omfattet af bekendtgørelse om VVS-uddannelser
 • Drift og vedligeholdelse, inden for ovennævnte område
 • Installation, drift og vedligeholdelse af alle rørinstallationer med dertil hørende styresystem og komponenter, for private og offentlige arbejdsgivere
 • Skorstensfejere, hvis arbejdsområde er dækket af overenskomst med Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og Skorstensfejernes Fagforbund i Danmark

I henhold til aftale med Dansk Metal fastsættes følgende:
Hvor der er tale om fælles arbejde, er det den faglige grunduddannelse, der danner grundlag for optagelse og overflytning arbejdsløshedskasserne imellem.

Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere.

Bilag 1b til § 4, stk. 2

Kassens faglige område omfatter følgende faggrupper, der kan optages i Malerforbundet i Danmark 

 • Bygningsmalere
 • Skiltemalere
 • Vognmalere
 • Bygningstapetserere
 • Servicearbejdere (der udfører male- og overfladebehandling)
 • Undervognsmalere
 • Skibsmalere
 • Industrimalere
 • Jernmalere

Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere.

Bilag 1c til § 4, stk. 2

Kassens faglige område omfatter følgende faggrupper, der kan optages i Fiskernes Forbund:

 • Fiskere
 • Vodbindere
 • Kutterservicepersonel
 • Ansatte tillidsmænd i Maritim afdelings afdelinger, deres formænd og kasserere

Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere.

Bilag 1 d til § 4, stk. 2

Kassens faglige område omfatter følgende faggrupper, der kan optages i Dansk Artist Forbund:

 • Artister
 • Dansere
 • Sangere
 • Skuespillere
 • Solister
 • Modeller