Afsnit 6 - Forskellige bestemmelser

 

§ 13
Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinier, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
§ 14
Hovedbestyrelsen fastsætter, hvordan a-kassens arbejdsopgaver skal fordeles mellem hovedkontoret og afdelingerne. Alle medlemmer af a-kassen bliver administreret ud fra denne opgavefordeling, herunder også medlemmer, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet a-kassen, jf. § 4, stk. 2.
§ 15
Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler.
Stk. 2
Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. § 11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse.