Afsnit 9 - Vedtægtens ikrafttræden m.v.

 

§ 27
Nærværende vedtægt, der er godkendt af delegeretmødet den 17. september 2015 og af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, træder i kraft den 18. september 2015.
Stk. 2
Samtidig ophæves den hidtil eksisterende udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade.
Stk. 3
A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. § 5, stk. 2.
Stk. 4
A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Stk. 5
Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.