Ledig - Hvad så
HomeHelp
Login
BFA_Indhold root page
Ledig - Hvad nu?
  

Hvis du er ledig - eller forventer at blive det - kan du i menuen til venstre klikke frem til en række artikler om ledighed.

Du kan også læse vores pjecer om dagpenge Værd at vide og
CV,
Gode råd om CV. Derudover kan du læse mere om de nye dagpengeregler i pjecen nederst på denne side.

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du udfylde en ledighedserklæring. Den finder du på vores selvbetjening her på hjemmesiden (Selvbetjening i menuen foroven). Læs evt. vejledningen om anvendelse af selvbetjening, som du finder længere nede på siden.

Når du er arbejdsløs, skal du notere din jobsøgning i en elektronisk joblog.

Dette gør du på Jobportalen, som du finder her på hjemmesiden i forsidemenuen til venstre. Læs evt. vejledningen om brug af Jobportalen nederst på denne side.

Du kan også benytte Jobnets joblog. Du kan finde vejledninger her
Se videoen eller læs den 2. vejledning, 'Min_joblog.pdf'.

Vi skal løbende følge med i, om du søger nok jobs, og inden for de aftalte områder. Det er derfor vigtigt, at du får noteret al din arbejdssøgning i jobloggen. Gør det i takt med, at du søger arbejde.

Obs! A-kasserne skal kontrollere medlemmernes oplysninger på dagpengekort og efterlønskort. Dette sker ved at sammenholde oplysningerne med arbejdsgivernes indberetninger til Skats indkomstregister.

Blanketter / pjecer:

Selvbetjening - vejledning
 
Jobportalen Vejledning
 
CV - pjece
 
Værd at vide 2018
 
Pjece om de nye dagpengeregler
 
Når du bliver ledig
  

Tilmeld dig som ledig den første ledige dag.
Du kan tilmelde dig digitalt via
www.jobnet.dk. Hvis du bruger denne mulighed skal du være opmærksom på, at du skal printe en kvittering for tilmelding ud. Dvs. at du skal enten være i nærheden af en printer eller have en e-mail adresse for at kunne få en kvittering.

Du kan også tilmelde dig ved personlig henvendelse hos jobcenteret i din kommune eller hos din a-kasse.
Du behøver ikke have modtaget din opsigelse for at tilmelde dig som arbejdsløs. Du skal udfylde en ledighedserklæring og et dagpengekort. Dette sker via a-kassens selvbetjening i menuen foroven på hjemmesiden.
Du skal herefter gøre dit CV tilgængeligt. Du kan også gøre dette fra
www.jobnet.dk. Har du ikke oprettet et CV, skal du inden 2 uger oprette et CV på www.jobnet.dk. Du kan læse mere om CV i fanebladet til venstre 'CV og reglerne'.

Benyt herefter selvbetjeningen på denne hjemmeside. Her skal du udfylde en ledighedserklæring og evt. en fraværserklæring.
Når du har tilmeldt dig jobnet.dk og udfyldt ledighedserklæringen på denne hjemmeside, kan du afvente, at a-kassen kontakter dig.

Det vil vi typisk gøre i forbindelse med en CV-samtale eller at du skal vejledes om de regler der gælder, når du er ledig.

Læs om de nye dagpengeregler i pjecen nederst på denne side.Link om SKAT for dagpengemodtagere

Pjece om de nye dagpengeregler
 
Når du går i arbejde igen
  

Afmeld dig hos jobcenteret den første arbejdsdag. Du kan gøre dette pr. telefon eller via internettet på www.jobnet.dk.
Du skal lukke dit CV, hvis du ikke ønsker at være arbejdssøgende via dit CV, mens du er i arbejde.
Når du afmelder dig på Jobcentret får vi en meddelelse derfra med en dato for hvornår du har afmeldt dig.

Når du indsender dit dagpengekort for den periode, hvor du er startet arbejde, skal du sige Ja til at du har haft arbejde eller indtægter mv., der kan begrænse din ret til dagpenge, og her oplyse hvornår du er startet i arbejde og hvor.

CV og reglerne
  

Som arbejdsløs skal du lave et CV på www.jobnet.dk, senest 2 uger efter du er blevet ledig.

CV står for Curriculum Vitae og betyder livsforløb.
CV er en kort levnedsbeskrivelse, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige stillingsansøgninger. Et CV er typisk udført som en oplistning af uddannelser, tidligere ansættelse, jobønsker og andre kvalifikationer.

Formålet med CV-banken er at skabe kontakt mellem jobsøgere og arbejdsgivere.
CV-banken hjælper jobsøgeren med at opbygge et CV: en præsentation med oplysninger om jobønsker, erfaring, kvalifikationer og lignende.
CV-banken giver arbejdsgiveren mulighed for hurtigt at søge sig frem gennem CV´erne og henvende sig direkte til nye medarbejdere.

Du kan læse mere om CV i denne pjece:

 

 

Pjece om CV
 
Om at lave et CV
  

Dit CV bliver en måde at søge arbejde på, sammen med de andre mere kendte som avisen, fagforeningen, jobcenteret og telefonen. Arbejdsgiverne vil via www.jobnet.dk kunne søge efter fx ledige malersvende eller blikkenslagere og tage direkte kontakt til disse. Dit CV bliver derfor din præsentation på Internettet. Du skal derfor tænke på hvilke oplysninger, du lægger i dit CV.

Inden du sætter dig til computeren, er der nogle oplysninger, du skal have klar. Du skal også tage stilling til, om du vil have, at oplysningerne skal være offentlige eller ej. Du kan bruge vedlagte skema som kladde.

Følgende oplysninger bedes du have klar:

 • Vælg et brugernavn og et password.
  Brugernavnet kan evt. være din private e-mail adresse. Har du en e-mail adresse i forvejen kan du evt. bruge denne som brugernavn. Har du ikke en e-mail, kan du evt. bruge dit fornavn efterfulgt af din fødselsdato, f. eks.: jesper160665.
  Password skal bestå af mindst 6 tegn og både tal og bogstaver. Du kan evt. bruge din fødselsdato efterfulgt af dit fornavn, f. eks.: 160665jesper. Brugernavn og password må ikke være ens.
  Vær opmærksom på, at første gang du logger dig på, skal du ikke skrive dit brugernavn og Password, men registrere dig som bruger under JOBSØGER >> , som sidder til højre for felterne med Brugernavn og Password.
 • Navn, adresse, telefonnumre og evt. e-mail adresse. Der skal ikke skrives cpr. nummer. Du skal tage stilling til, hvilke personoplysninger du vil have offentliggjort. Vi anbefaler, at du synliggør din fødselsdato, køn og postnummer.
 • Oplysninger om tidligere beskæftigelse. Tag stilling til, hvor langt tilbage du ønsker at skrive ind og hvor mange ansættelser. Der skal skrives stillingsbetegnelse, arbejdsgivernavn, periode og en kort beskrivelse af stillingsindholdet. Vi anbefaler de sidste 3 arbejdsforhold. Du vælger selv om arbejdsgivernavnet skal være synligt. Under Stillingsindhold anbefaler vi du skriver lidt om din arbejdstype. Var det akkord eller timeløn. Var du pladsformand, sikkerhedsrepræsentant eller andet.
 • Oplysning om uddannelse.
  Lærested – vigtigt – Det skal fremgå, at du er faglært
  Folkeskole
  Evt. gymnasial uddannelse
  Faglige kurser relateret til dit arbejdsmarked
  Der ønskes oplysninger om sted og periode og uddannelsesretning
  Har du været på §9 kursus.
 • Anden erfaring.
  Andre oplysninger som ikke er arbejdsmarkedsrelateret
  Foreningsarbejde
  Frivilligt arbejde
  Bijobs
  Andet.
 • PC-erfaring: Du bliver her spurgt om din EDB erfaring. Det er et skema hvor du skal krydse af i de relevante felter
 • Sprog: Du skal krydse udfor de relevante sprog og angive, hvorvidt du kan tale, læse og skrive det pågældende sprog – husk dansk !
 • Kørekort: Angiv type på kortet. Har du ikke kørekort skal dette oplyses. Du skal også tage stilling til, om du vil bruge egen bil på jobbet.
 • Personlig beskrivelse: Tag stilling til, hvad du vil have stående om dig selv, f.eks. følgende:
  -Hvad er vigtigt for dig i et job 
  -Hvilke mål har du
  -Hvordan kan du godt lide at arbejde
  -Hvad forventer du dig af en arbejdsplads
  -Hvordan er du som person
  -Hvad bruger du din fritid på.
  -Har du haft kundekontakt, vant til at deltage i byggemøder, kunderådgivning, været pladsformand, god til at planlægge dit arbejde, god til at samarbejde, arbejder bedst alene, selvstændig, god til at overskue en stresset hverdag, kvalitetsbevidst, pligtopfyldende, stabil, omhyggelig, hurtig, samarbejdsvillig, vant til at stille krav til arbejdet, haft ansvar for lærlinge, vant til at omgås lærlinge, sikkerhedsmand, tillidsmand, siddet i samarbejdsudvalg, tålmodig, grundig, iderig, venlig omgangsform, overskue vanskelige/komplicerede arbejdsopgaver osv osv – find selv på flere.
 • Kvalifikationer:
  Det er her du skal oplyse om dine faglige kvalifikationer og det er ud fra disse oplysninger, at arbejdsgiveren kan finde dig.
  Du bliver dernæst bedt om at angive antal års erfaring i faget og sidste arbejde indenfor fagområdet. Du skal derefter angive hvilke kvalifikationer du har indenfor dit fag efter en afkrydsningsliste.
  Du kan tilføje kvalifikationer i ”Søg efter kvalifikationer”. Skriv f. eks. ”flyttelejligheder” og tryk ”gem”. Der kommer så en ny liste, hvor du kan krydse ”flyttelejligheder” af i.
  Til sidst kan du angive hvilke andre kvalifikationer du har på en afkrydsningsliste. Det er spørgsmål om værnepligt, førstehjælp, udlandsarbejde, bestyrelsesarbejde, humanitært arbejde, projekterfaring o. l.
  Der er mulighed for at tilføje egne kommentarer.
  Og endelig kan du også tilføje flere fagområder.
 • Ansættelsessted: Du skal tage stilling til hvilke amter og kommuner du ønsker at arbejde i og krydse af i en liste. Som minimum skal du oplyse hele dit bopælsamt. Vær opmærksom på, at du skal kunne bruge op til 1½ times transporttid hver vej, så det kan også være relevant at tilføje naboamtet og/eller nogle kommuner.
  Du kan også tage stilling til, om du vil arbejde udenlands.
 • Ansættelsesvilkår: Fastansættelse – arbejde som selvstændig. Der kan kun vælges mellem disse to kategorier. Hvornår kan du starte? Som ledig er det ”I morgen”.
  Hvad er dine lønkrav? – Her bør du skrive ”i henhold til overenskomsten”. Undlad at skrive et konkret beløb.
 • Andre betingelser: Her kan du stille krav om at arbejdsgiveren er overenskomstdækket, foretrukne arbejdsopgaver, ønsker en fleksibel arbejdstid m.m.

Når du har gjort dig disse overvejelser, er du klar til at sætte dig ved computeren.

G-dage og vejrlig
  

 

1. og 2. ledighedsdag
Arbejdsgiveren skal betale de 2 første ledige dage, herunder vejrlig, hvis du har været beskæftiget i mindst 74 timer indenfor 4 uger hos den pågældende arbejdsgiver. Har du været syg eller holdt ferie forlænges 4-ugersperioden med en tilsvarende periode.
Arbejdsgiveren skal højst betale for 16 gange i et kalenderår.
Arbejdsgiverbetalingen er 860 kr. for en hel ledig dag og 430 kr. for en halv ledig dag i 2018.

Vejrlig
I tilfælde af vejrlig, skal arbejdsgiveren, hvis der er 4 timers vejrlig eller derunder pr. dag betale 430 kr. og hvis vejrliget er over 4 timer betale 860 kr. pr. gang.
Hvis der er vejrlig flere dage i træk, skal arbejdsgiveren betale de 2 første dage. Hvis der er vejrlig efter de 2 dage, skal du tilmeldes jobcenteret som vejrligsledig og a-kassen udbetaler dagpenge for den/de efterfølgende vejrligsdage.
Har arbejdsgiveren udbetalt for 16 gange i kalenderåret, kan a-kassen udbetale fra 1. vejrligsdag. Du skal i det tilfælde være tilmeldt jobcenteret fra 1. vejrligsdag.
Vær opmærksom på, at du ved tilmelding til jobcenteret skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuldt ud normale vilkår.

Ved vejrlig beregnes en ny arbejdsgiverbetaling, hver gang der har været arbejde mellem vejrligsperioderne.
Har du ikke arbejdet 74 timer i firmaet indenfor de sidste fire uger skal arbejdsgiveren ikke betale vejrlig. Du skal tilmeldes jobcenteret på den første vejrligsdag og arbejdsgiveren skal på dagpengekortet attestere vejrligsdagene.

Arbejdsgiveren har pligt til skriftligt på lønsedlen, at give oplysning om vejrligsdage (timer). Både hvor mange gange, der er udbetalt i alt og i perioden.
Der skal mindst være 14,8 timers ledighed i måneden for at udløse penge fra A-kassen, udover de timer, der vil blive belagt for arbejdsgiverbetalingen.
Det skal være efter aftale med arbejdsgiveren, at der holdes vejrlig. Arbejdsgiveren kan anvise andet arbejde.

Hvis arbejdsgiveren ikke vil betale G-dage
Arbejdsgiveren skal senest udbetale godtgørelsen sammen med den  lønudbetaling, der dækker dagene. Hvis arbejdsgiveren ønsker en Tro og love erklæring for at konstatere, om du er berettiget til g-dagene, skal han senest 14 dage efter fratrædelsen have rejst krav om, at du underskriver en sådan. Du skal have svaret på denne Tro og love erklæring senest 14 dage efter modtagelse, ellers vil retten til G-dage bortfalde.

Hvis arbejdsgiveren ikke vil udbetale g-dagene, skal du henvende dig i a-kassen efter mesterens betalingsfrist er udløbet. Arbejdsgiveren skal så – inden 14 dage - enten udbetale g-dagene eller skriftligt overfor a-kassen begrunde årsagen til den manglende udbetaling. A-kassen skal så tage stilling til, om du er berettiget til G-dage. Vurderer a-kassen at du er det, lægger kassen ud for G-dagene og går derefter i gang med at inddrive pengene fra arbejdsgiveren. Vil dette ikke lykkes, overgår sagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg,  og i sidste ende Skat, som skal inddrive de manglende betalinger.

Overarbejde
  

 

Reglerne om overskyende timer bortfaldt den 1. juli 2017.

Fra 1. juli 2017 bliver man modregnet samtlige arbejdstimer, man har haft i måneden, hvad enten det fx har været 5 eller 50 timer i den enkelte uge. Der skal være mindst 14,8 timers ledighed i en måned, for at der kan udbetales dagpenge for måneden.

Der vil ikke længere ske opgørelse af overskydende timer, så selv hvis man har arbejdet mere end fuld tid i en måned, sker der ikke overførsel af timer til den næste måned.Arbejdsophør
  

 

Går du med tanker om at sige dit arbejde op – så læs her.
For at undgå en karantæne i a-kassen, er der nogle spilleregler, der skal overholdes.

Hvis du siger op i forbindelse med jobskifte, skal du have aftale om det nye job – inden du siger det gamle op. Dvs. at du kan kontakte et firma f. eks om onsdagen og træffe aftale om, at du starter om mandagen, sige op i firmaet om torsdagen og evt. holde fri om fredagen og starte i det nye firma om mandagen uden problemer. Forudsat, at du ikke er i en akkord og ikke har opsigelsesvarsel i firmaet. Du skal dog starte i det nye firma i umiddelbar tilknytning til opsigelsen. Der kan ikke udbetales dagpenge i mellemperioden.

Det nye arbejde, du overtager, skal - på ansættelsestidspunktet – være varigt arbejde og i denne sammenhæng er det mindst 5 ugers arbejde. Hvis arbejdsgiveren ikke på ansættelsestidspunktet har mindst 5 ugers arbejde til dig – har du ikke en gyldig grund til at sige arbejdet op. Du kan dermed risikere at få 111 timers karantæne i a-kassen.

Bortfalder de 5 ugers arbejde i firmaet grundet bristede forudsætninger f. eks. ved at arbejdsgiveren mister det arbejde han har fået (force majeure lignende situationer), vil du ikke få karantæne.

I tilfælde af ledighed skal du kunne godtgøre sådan et forløb. Det er derfor vigtigt, at du gemmer fyresedler, opsigelser til firmaet, noterer ned i din lommebog, hvornår aftalerne er indgået og hvad der blev sagt og evt. får det indført i din ansættelsesaftale, hvornår ansættelsesaftalen har fundet sted og hvornår arbejdet er påbegyndt.

 

A-kassen skal i forbindelse med ledighed kigge 3 mdr. tilbage og undersøge evt. jobskifte og årsagen til det. A-kassen skal også i tvivlstilfælde kontakte arbejdsgiveren for at få årsagen til opsigelse og ansættelse klarlagt.

Hvis man ikke har en gyldig grund til at sige arbejdet op, skal man registreres for en karantæne. Har man 2 karantæner indenfor 12 måneder, kan man ikke få dagpenge før man har haft mindst 300 timers arbejde indenfor 3 måneder eller 276 timer inden for 12 uger. Derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvordan man siger sit arbejde op.

 

Vil man sige sit arbejde op af andre årsager uden at have nyt arbejde forinden, gælder andre regler. Der er i bekendtgørelsen nævnt en række gyldige grunde til et arbejdsophør. Hvis du ikke er dækket ind af det nedenstående, kan du rette henvendelse til din afdeling og spørge, hvordan du skal forholde dig.

 

Vil du sige op på grund af faglige problemer, slumpakkorder, sikkerhedsproblemer, transportproblemer, pasningsproblemer, helbredsårsager, sort arbejde o lign. gælder som udgangspunkt, at du først selv skal have forsøgt at løse problemerne på arbejdspladsen/firmaet. Har dette ikke været muligt, skal du have kontaktet fagforeningen/arbejdstilsynet/BST, for at have forsøgt at opnå en løsning ad denne vej. Der skal foreligge dokumentation for, at det ikke har været muligt at ændre på forholdene, før du har en gyldig grund til at sige arbejdet op. Derfor er det en rigtig god ide at henvende sig i fagforeningen eller i a-kassen, før man siger sit arbejde op. Har du først sagt dit arbejde op, er det svært bagefter at løse problemerne og man kan derfor stå med en karantæne, som man synes er urimelig.

 

Vil du sige op på grund af sygdom, gælder det samme igen. Du skal have forsøgt at tilpasse dit arbejde til din sygdom efter aftale med arbejdsgiveren og det skal være forbundet med helbredsmæssig risiko for dig at fortsætte, før du har en gyldig grund til at sige arbejdet op. Din læge skal f. eks være indforstået med/anbefale, at du siger dit arbejde op og klar til at give a-kassen besked om dette.
Anbefaler lægen blot, at du sygemelder dig, har du ikke en gyldig grund. Ydermere kan en opsigelse på grund af helbred betyde, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed ikke kan få dagpenge. Det er derfor en god ide at kontakte a-kassen, før du siger dit arbejde op af helbredsmæssige årsager.

Gyldige grunde til arbejdsophør kan fx være: 

 • På grund af firmaets ophør
 • Helbred
 • På grund af manglende arbejde/ordretilgang
 • På grund af firmaindskrænkning
 • På grund af andet lønarbejde (mindst 5 uger) såfremt det nye arbejde er aftalt, før du siger det gamle op
 • Efterløn
 • Flytning hvor ægtefælle/samlever overtager arbejde eller påbegynder uddannelse langt fra hidtidige bopæl

Kontakt altid din lokale A-kasse inden du siger op.

Efter sygdom?
Anmoder du om dagpenge efter længere tids sygdom, kan a-kassen kræve dokumentation, i form af en lægeattest på, at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette gøres på særlig attest hertil. Hvis a-kassen er i tvivl om, hvorvidt du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan a-kassen udstikke en fristperiode, hvori du skal bevise at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.