Du kan blive medlem af

  • Byggefagenes A-kasse og Malerforbundet.
  • Byggefagenes A-kasse og Blik- og Rørarbejderforbundet.
  • Byggefagenes A-kasse og Fiskernes Forbund.
  • Byggefagenes A-kasse og Dansk Artist Forbund.
  • kun Byggefagenes A-kasse.

Meld dig ind her.

OBS! Vi sender ikke længere breve ud med posten. Når du har meldt dig ind, får du en velkomst og bekræftelse på din optagelse. Vi sender en besked til dig pr. sms/mail, når brevet ligger i vores selvbetjening.

Du kommer ind på selvbetjeningen med din NemID via linket i menuen ovenfor.

Du kan være medlem af Byggefagenes A-kasse, hvis du er nyuddannet eller har arbejde indenfor
et af vores faglige områder, enten som lønmodtager eller selvstændig.

Når du betaler kontingent til a-kasse og fagforening kan du få skattefradrag. Læs SKATs vejledning

Optagelse

For at blive optaget, skal du udfylde og sende en ansøgning om optagelse her.

Optagelse kan tidligst ske fra og med den dato, hvor vi har modtaget din ansøgning om optagelse.

Lærling/elev

Du kan også blive medlem, hvis du er i gang med en uddannelse inden for vores faglige områder.

Er du under 30 år, er medlemskabet af a-kassen gratis, forudsat du ikke har anden indtægt end elevlønnen.

Er du over 30 år og under uddannelse, kan du kun blive fritaget for kontingent til a-kassen, hvis du betaler efterlønsbidrag.

Hvis du ønsker at blive medlem, kan du søge om optagelse her.

Hvis du allerede er medlem og ønsker at søge om kontingentfritagelse, skal du udfylde og sende blanketten ”kontingentfritagelse”. Den finder du på www.bf-a.dk klik på linket 'Log ind Selvbetjening',
hvor du logger dig på med din NemID og finder blanketten under punktet kontingent.

Arbejde i udlandet

Hvis du skal arbejde i udlandet, læs pjecen nederst på denne side.

Selvstændig

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du i denne pjece læse om fordele ved at være medlem af Byggefagenes Arbejdsløshedskasse. Læs mere her.

Du kan søge om optagelse her.

Nyudlært

Hvis du står over for at afslutte din uddannelse, eller netop har afsluttet den, kan du blive medlem af
a-kassen. Har vi din optagelsesblanket senest 14 dage efter afslutningen på din uddannelse, vil du
være berettiget til dagpenge allerede efter en måned. Du skal dog have bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet.

Alternativet er at vente med at melde dig ind i a-kassen til senere. Så kan du først melde dig ind, når du er i arbejde. Og du vil tidligst kunne være dagpengeberettiget et år efter indmeldelsen samt efter opfyldelse af et indkomstkrav på 228.348 kr. (der må max. tælles 19.029 kr. med pr. måned).

Valget er indlysende. Meld dig ind med det samme!

Genindmeldelse

Ved genindmeldelse forstår man: indmeldelse efter at man har været slettet for kontingentrestance eller lignende.
Der gælder de samme betingelser for ret til dagpenge ved genoptagelse, som for medlemmer der bliver meldt ind for første gang, d.v.s. et års medlemskab samt optjening af 1924 timers ustøttet arbejde/opfyldelse af et indkomstkrav på 228.348 kr. (der må max. tælles 19.029 kr. med pr. måned). Beskæftigelse i tidligere medlemsperioder indenfor de seneste 3 år, vil dog kunne medgå til opfyldelse af kravet om 1924 arbejdstimer.

Arbejde i udlandet